POP Network

POP NETWOEK

รวมผู้ให้บริการมืออาชีพที่ผ่านการคัดสรร (คัดกรอง ) แล้วจากทุกวงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ทำไมต้องเข้าร่วม POP NETWOEK

เพราะเราทำงานเป็น network ที่เชื่อมต่อทุกบริการเข้าด้วยกัน ไม่ได้เป็นการทำงานแบบแยกส่วน เช่น ลูกค้าฝากขายบ้าน จะได้รับบริการจากทั้ง ตัวแทนนายหน้า บริัษัทประเมิน ตลอดไปจน ผู้ให้สินเชื่อ ที่จะดูแลลูกค้าให้ได้รับความสะดวกตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ

 

 

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหาและรูปภาพประกอบ!!