POP DATA

"ข้อมูลไม่มี  หาข้อมูลไม่ได้ ข้อมูลหายาก จำได้ว่าเคยมีข้อมูลแถวนี้นะ แต่ไม่รู้เก็บไว้ไหนแล้ว  แถวนี้เคยประเมินแล้วนี่แต่จำไม่ได้แล้ว เดี๋ยวไปหารายงานเก่าก่อน ฯลฯ"

คำพูดเหล่านี้ มักจะได้ยินกันแทบทุกวัน ในวงการของบริษัทประเมินฯ บ้านเรา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ได้เกิดกับแค่เพียงไม่กี่บริษัท แต่กว่า 90% ของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยที่มีอยู่กว่า 100 บริษัท ต่างก็เคยเจอปัญหาเหล่านี้ ทั้งๆ ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น เพราะว่า ในวิชาชีพนี้ ทำงานอยู่กับแหล่งข้อมูลแทบจะทุกวัน อาจเรียกได้ว่า เป็นหน่วยงานที่น่าจะมีฐานข้อมูลจำนวนมหาศาล มากกว่าที่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ที่เป็นผู้ว่าจ้างหลักมีเสียอีก แล้วปัญหานี้เกิดจากอะไร ถ้าไม่เกิดจากไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีนั่นเอง

ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจกับคำว่า "ข้อมูล" เสียก่อน

ข้อมูล (Data) ในงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ผู้ประเมินมูลค่านำมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณามูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่ประเมินมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

1.ข้อมูลตลาด หรือ ข้อมูลเปรียบเทียบ หมายถึง ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่สำรวจ หรือ นักประเมินฯ ได้มาจากแหล่งต่างๆ ณ วันที่ทำการสำรวจและประเมินมูลค่าเช่น จากป้ายประกาศขาย จากเว็บไซต์ จากการสอบถามผู้พักอาศัยในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งข้อมูลตลาดหรือข้อมูลเปรียบเทียบออกเป็น 2 ชนิดคือ ข้อมูลประกาศขาย และ ข้อมูลที่มีการซื้อ-ขาย แล้ว 

2.ข้อมูลราคาประเมิน  หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินที่ผู้ประเมินเคยประเมินไว้ โดยอาศัยข้อมูลตลาด ในการทำการวิเคราะห์