เกี่ยวกับเรา

POPPERTY ( ป๊อปเพอร์ตี้ ) คือ Online Real Estate Services Platform ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้บริการ กับ เครือข่ายผู้ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมืออาชีพ (POP-Appraisers )  ที่มีพื้นที่บริการคลอบคลุมทั่วประเทศไทย  โดยการจับคู่ หรือ Matching กับผู้ให้บริการที่มีความถนัดและความเชี่ยวชาญในพื้นที่ ที่จะสามารถดูแล และให้บริการได้อย่างดีที่สุด ทำให้ผู้ใช้บริการของ POPPERTY มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่าที่สุด

 

Our Mission

Leverage technology to provide innovative solutions to the real estate valuation industry and its stakeholders.

Our Goal

Empower the real estate valuation industry with tools, services and solutions to advance the valuation profession and instill trust in users of its services.

Our Vision

POPPERTY is a real estate valuation management company with the vision to bring innovative valuation technology to the appraisal process. In this age of technology, few efficiencies and advancements brought to other industries by technology have been employed in the real estate appraisal process . With technology, the research capacities and data analysis process can be significantly increased; empowering appraisers with the ability to provide more accurate, better substantiated opinions of value in less time and in more comprehensive reporting formats.